Pengurusan Tertinggi

Puan Rosmawati binti Ismail
Pengetua

Puan Wan Hanizah binti Wan Halim
Penolong Kanan Pentadbiran
Belum dilantik
Penolong Kanan HEM
Puan Rusmawatey binti Ramli
Penolong Kanan Kokurikulum
En. Abang Sapani bin Abang Sarbini
Penolong Kanan Sukan